„Ролята на цвета в текстилното изкуство. Автори (1960 / 2010)“, погледната през социология на творчеството.

„Ролята на цвета в текстилното изкуство. Автори (1960 / 2010)“, погледната през социология на творчеството.   Докторантка: Медеа Ж. Янкова „Изкуствознание и изобразително изкуство” „Текстил – изкуство и дизайн” към ФПИ на НХА Научен Ръководител: Доц., Д-р. Аделина С. Попнеделева   Изкуството и артистите винаги са били огледало на съвремието в политическо, икономическо, нравствено, социално, естетическо и духовно отношение. Всеки век си има своя индивидуална характеристика и проблеми, които са отразени чрез изкуството. През историята са се засягали различни теми: … Read More

Анотация на докторант Медеа Желева Янкова

АНОТАЦИЯ На докторант Медеа Желева Янкова Наименование на научната специалност: „Изкуствознание и изобразително изкуство”, научно звено „Текстил – изкуство и дизайн” към ФПИ на НХА Download PDF Presentation Тема: „14-то международно триенале на художествената тъкан”. „Триенале на младите в текстилното изкуство”. Гр. Лодз, Полша, 06.05.2013г. – 03.11.2013г.   Научен ръководител Доц. Д-р. Аделина Станчева Попнеделева   „14-ТО МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ТЪКАН”. „ТРИЕНАЛЕ НА МЛАДИТЕ В ТЕКСТИЛНОТО ИЗКУСТВО”. ГР. ЛОДЗ, ПОЛША, 06.05.2013Г. – 03.11.2013Г.   На 06.05.2013г. в Полша, гр. … Read More

Изложба на тъкани в галерията на Гоблените, Париж, Франция

„История на националното производство на тъкани във Франция и настоящите изложби на тъкани в „Галерия на Гоблените“ в Париж.“   Изложба – „Карт Бланш за Ева Джоспин“,“Галерия на Гоблените „– „Салон Квадрат“ – Париж. От 9-ти април 2013г. до 22-ри септември 2013г.   Изложба -„Гоблените от природата. В чест на зеленината – XVI-ти – XXI-ви век.“, „Галерия на Гоблените“   – Париж. От 09-ти април 2013г. до 19-ти януари 2014г. Download PDF Presentation По време на престоя си в „Сите Интернационал … Read More

12- та Международна конференция на асоциацията на цвета

„12- та Международна конференция на асоциацията на цвета“, “AIC”, „Да съживиш цвета“, 8-12, 07, 2013. nEWCASTLE UPON TYNE, UK. Download PDF Presentation Медеа Ж. Янкова Научен ръководител: Доц., Д-р. Аделина С. Попнеделева   Темата на доклада засяга цвета в изкуството, в текстилното изкуство, живописта и връзката по между им. През 2013г. е проведен международен конгрес, организиран от световната група на цвета „AIC“, в Гр. Newcastle upon Tyne, UK, която разглежда цвета във всичките му възможни направления. Представени са доклади на … Read More